+4 0744 707 447

[email protected]

Servicii

  • Servicii de proiectare instalatii pentru constructii civile si industriale: gaze naturale, sanitare, limitare si stingere incendii, electrice (iluminat, putere
  • Servicii de proiectare retele edilitare: retele gaze naturale (infiintari, distributii noi in localitati, proiectare bransamente, extinderi de conducta etc.), retele de apa potabila si canalizare menajera si pluviala (infiintare retele de apa potabila si canalizare menajera si pluviala in localitati, bransamente apa, racorduri canal, extinderi de conducta apa potabila si canalizare menajera si pluviala, statii de epurare ape uzate, statii de tratare apa, sirezervoare de inmagazinare apa, statii de pompare, etc.), retele de iluminat public – faze de proiectare: studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de executie, sicaiete de sarcini, documentatie pentru obtinerea autorizatiei de construire, documentatie pentru avizarea lucrarilor de interventii, documentatii «as-built»
  • Asistenta Tehnica pe durata executiei lucrarilor;
  • Intocmire Studii de fezabilitate/ Prefezabilitate si Analize Cost-Beneficiu;;
  • Verificarea tehnica a proiectelorin specialitatile Ig (instalatii gaze naturale) si Is (instalatii sanitare);
  • Dirigentie de santierin domeniile Constructii edilitare si de gospodarie comuncala; 7. Lucrari de imbunatatiri funciare; 8. Instalaţii aferente construcţiilor: 8.1. Instalaţii electrice; 8.2. Instalaţii sanitare si termoventilaţii; 8.3. Instalaţii gaze naturale; 9. Reţele: 9.1. Retele electrice; 9.2. Reţele termice si sanitare; 9.3. Retele de telecomunicatii; 9.4. Reţele de gaze naturale; 9.5. Retele pentru transportul produselor petrolieresi consultanta in constructii;
  • Managementde Proiect;
  • Audit si Certtificare Energetica in constructii si instalatii;
  • Management Energetic pentru constructii.